เอ็นพีเอการบัญชี

จดทะเบียนบริษัท ราคาถูก หนองแขม


ได้มาตรฐาน ถูกต้อง รวดเร็ว ราคากันเอง

      สำนักงานบัญชี เอ็นพีเอการบัญชี รับจดทะเบียนบริษัท ราคาถูก หนองแขม 10,000 บาท,  ห้างหุ้นส่วน 5,000 บาท ได้มาตรฐาน ถูกต้อง รวดเร็ว ราคากันเอง ติดต่อคุณนันทรัตน์ 081 8898156 หรือ 02 4295458

    
รับทำบัญชีราคาถูก เดือนละ  1,000  บาท เอกสารไม่เกิน 40 บิล (บิลซื้อ+บิลขาย+บิลค่าใช้จ่าย)
เกิน 40 ไม่เกิน 80        1,500
เกิน 80 ไม่เกิน 120      2,000
เกิน 120 ไม่เกิน 160    2,500
เกิน 160 ไม่เกิน 200    3,000
เกิน 200 ไม่เกิน 240    3,500
เกิน 240 ไม่เกิน 280    4,000
เกินจากนี้ไม่รับครับ

    ค่าสอบบัญชีราคาถูก
งบเปล่า                        5,000.00
รายได้ไม่เกิน 1 ล้าน    6,000.00
รายได้  1-5 ล้าน          7,000.00
รายได้  5-10 ล้าน        8,000.00
รายได้  10-15 ล้าน      9,000.00
รายได้  15-20 ล้าน    10,000.00
 • ลักษณะงานที่รับผิดชอบ
 • ตรวจสอบใบกำกับภาษีซื้อขาย และเอกสารการลงบัญชีทั่วไป
 • ลงสมุดรายวันซื้อ ขาย จ่าย รับ สมุดรายวันทั่วไป
 • จัดทำรายงานภาษีซื้อขาย
 • กรอกแบบยื่นแบบ ภ.พ.30 
 • จัดทำบัญชีทรัพย์สิน คิดคำนวณค่าเสื่อมราคา
 • จัดทำงบการเงิน (รายเดือนและรายปี)
 • ตรวจสอบเซ็นต์รับรองงบการเงินโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (cpa)
 • จัดทำ ภ.ง.ด.50 สบช.3 พร้อมยื่นนำส่ง ออนไลน์เท่านั้น
  ------------------------------------------------
 • ราคานี้ไม่รวม ภงด.1 1ก 3 53 51 ประกันสังคม
 • กรณีให้จัดทำแบบภงด.1 1ก 3 53 51 ประกันสังคม คิดค่าบริการแบบละ 300 ไม่เกิน 3 รายการ
  ------------------------------------------------
  กฎระเบียบข้อบังคับต่างๆ
  ------------------------------------------------
    
สำนักงานบัญชี เอ็นพีเอการบัญชี หนองแขม จะทำบัญชี สอบบัญชี จดทะเบียน หลังจากท่านชำระค่าบริการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

 

     โทรสอบถาม คุณนันทรัตน์ 081 8898156 หรือ 02 4295458 จันทร์-ศุกร์  8.30-17.00 น.