เอ็นพีเอการบัญชี
Placeholder

เอกสารทางบัญชี

ไม่น้อยกว่า 5 ปีแต่ไม่เกิน 7 ปี

Placeholder

การสร้างตัวตน

สิ่งสำคัญของการทำธุรกิจ

Placeholder

ธุรกิจออนไลน์

ธนาคารต้องรายงานไปยังสรรพากร

Placeholder

การบันทึกบัญชีกรณีจ่ายภาษี

เดบิตเครดิตอะไร

Placeholder

การสอบบัญชี

เพื่อให้แน่ใจว่าตัวเลขและรายการต่างๆ ถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชี

Placeholder

เงินทดรองจ่าย

เงินให้กู้ยืมกรรมการหรือเงินให้กู้ยืมพนักงาน

Placeholder

เอกสารสำคัญที่ใช้ลงบัญชี

ใบกำกับภาษีใบเสร็จรับเงิน

Placeholder

รับทำบัญชีราคาถูก หนองแขม

อ่านรายละเอียดกันบ้างนะครับ

2 3 4 Next ...