เอ็นพีเอการบัญชี
Placeholder

น้ำขึ้นให้รีบตัก

อย่ารอให้ลูกค้าเข้ามาแต่ฝ่ายเดียว

Placeholder

รับทำบัญชี ราคาถูก สาขาปากเกร็ด

ปิดงบรายเดือนพร้อมคืนเอกสารให้ทุกเดือน

Placeholder

การทำบัญชี ขั้นตอนที่6

การกระทบยอดก่อนปิดงบและหลังปิดงบ

Placeholder

การทำบัญชี ขั้นตอนที่5

การ charge ชื่อบัญชี

Placeholder

การทำบัญชี ขั้นตอนที่4

การจัดทำรายงานภาษีซื้อภาษีขาย

Placeholder

การทำบัญชี ขั้นตอนที่3

การออกเลขที่คุมเอกสาร

Placeholder

การทำบัญชี ขั้นตอนที่2

ภาษีซื้อต้องห้ามไม่ให้นำมาหักออกจากภาษีขายหรือขอคืนภาษีซื้อ

Placeholder

การทำบัญชี ขั้นตอนที่1

การตรวจสอบบิลซื้อบิลขาย

2 3 4 Next ...