เอ็นพีเอการบัญชี
Placeholder

พระศรีอารย์

การเดินทางแห่งโพธิสัตต์ย่อมมืดมนอนันตกาล

Placeholder

ค่าลดหย่อน2563

ค่าลดหย่อนส่วนตัวและครอบครัว

Placeholder

ทำบัญชีถูก Package สุดคุ้ม เริ่มต้นที่ 2,000 บาท

จัดทำ ปกส. ภ.ง.ด.1 1ก 3 53 50 51 สบช.3 พร้อมยื่นนำส่ง

Placeholder

บิลลอย

บิลที่ไม่ระบุตัวตนทั้งผู้ซื้อผู้ขาย

Placeholder

เงินกู้ยืมกรรมการ

ล้างออกด้วยการแปลงหนี้เป็นทุน

Placeholder

การ Make ค่าใช้จ่าย

เงินเดือนกรรมการ+โบนัส+คอมมิชชั่น

Placeholder

เงินให้กู้ยืมกรรมการมาจากไหน

สาเหตุหลักมาจากเงินสดมีจำนวนมากไป

2 3 4 Next ...