เอ็นพีเอการบัญชี
Placeholder

ซื้อรถกระบะ

ในนามบุคคลหรือในนามบริษัทดี

Placeholder

เอกสารการจ่ายค่าแรงค่าของ

กรณีบุคคลธรรมดา

Placeholder

บอจ.5

ภายใน 14 วันนับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

Placeholder

การตรวจสอบบิล

คำว่า ใบกำกับภาษี หรือ ใบเสร็จรับเงิน ในที่ที่เห็นได้เด่นชัด

Placeholder

เปิดบัญชีใหม่

ย้ายสำนักงานฟรีค่าธรรมเนียม

Placeholder

บุญใหญ่สุดคือการภาวนา

จะไปให้ถึงบุญสูงสุดด้วยการเจริญภาวนานั้นกลับเป็นเรื่องยากที่สุด

Placeholder

ส่งเอกสารช้าโอนเงินช้า

ถอนการดูแลบัญชีโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ

Placeholder

รถนายกทำไมไม่ติดไฟแดง

แม้ทรงเป็นถึงพระมหากษัตริย์แต่ก็ทรงเคารพระเบียบวินัย

2 3 4 Next ...