เอ็นพีเอการบัญชี

หมายเหตุ


รายละเอียดทั่วไปควรทราบ

     หมายเหตุ รายละเอียดทั่วไปที่ควรทราบ
     1. บิลซื้อ+บิลขาย+บิลค่าใช้จ่าย  รวมกันแล้วไม่เกิน 40 บิล 1,000 บาท  กรณีเกิน 40 ไม่เกิน 70 ปรับเป็น 1,500 บาท  เดือนไหนไม่ถึง 40 ปรับลดลงมา 1,000 บาท
     2. บิลค่าใช้จ่ายหมายถึง บิลค่าน้ำมัน  บิลค่าอาหารเครื่องดื่ม  ใบสำคัญจ่ายเงินเดือนค่าแรง  ค่าเช่า  ค่าบริการต่างๆ (ที่ภาษีซื้อเครดิตภาษีขายไม่ได้)  เป็นต้น  
     3. ลูกค้าใหม่ย้ายสำนักงานมีค่าเปิดบัญชีใหม่  (บันทึกยอดยกมาและสินทรัพย์ถาวร  1,000 บาท)  งบเปล่าที่ไม่มีสินทรัพย์ถาวรฟรีค่าธรรมเนียม