เอ็นพีเอการบัญชี
Placeholder

ใบกำกับภาษีที่มีเอกสารอื่นๆ

ให้ใบกำกับภาษีอยู่ด้านบนเสมอ

Placeholder

การเรียงบิล

โดยเฉพาะบิลซื้อหรือใบกำกับภาษีซื้อ

Placeholder

จุกจิกจู้จี้

เรื่องเยอะไม่ทำนะครับ

Placeholder

สำเนาเอกสาร

เมื่อผู้สอบบัญชีขอตรวจสอบ

Placeholder

เต็มแล้วค่ะ

วลีเด็ดที่ผู้สอบบัญชีใช้บ่อยๆ

Placeholder

เอกสารที่ต้องจัดส่ง

เอกสารที่ลงบัญชีไม่ได้ไม่ต้องส่งมา

Placeholder

งบเปล่า

รายได้ต้องมาจากการขายหรือการให้บริการ

Placeholder

หน้างบไม่ตรงกับแยกประเภท

ตรวจสอบและแก้ไขให้ถูกต้อง

Prev 1 3 4 5 Next ...