เอ็นพีเอการบัญชี

รับทำบัญชีราคาถูก หนองแขม บางแค บางบอน บางขุนเทียน ภาษีเจริญ


คุณภาพไม่ได้วัดกันที่ราคา แต่วัดกันที่ผลงาน

คุณภาพไม่ได้วัดกันที่ราคา แต่วัดกันที่ผลงาน คืนเอกสารทุกเดือน
รับทำบัญชีราคาถูก หนองแขม บางแค บางบอน บางขุนเทียน ภาษีเจริญ
 
  1. รับทำบัญชีราคาถูก เดือนละ  1,000  บาท เอกสารไม่เกิน 40 บิล
เกิน 40 ไม่เกิน 70                       1,500
เกิน 70 ไม่เกิน 100                     2,000
เกิน 100 ไม่เกิน 130                   2,500
เกิน 130 ไม่เกิน 150                   3,000

หมายเหตุ
    
  2. ค่าสอบบัญชีราคาถูก 
งบเปล่า                                   5,000.00
รายได้ไม่เกิน 1 ล้าน                  6,000.00
รายได้ไม่เกิน 4 ล้าน                  7,000.00
เพิ่มเติม

  3. ลักษณะงานที่รับผิดชอบ
3.1 จัดทำรายงานภาษีซื้อภาษีขาย
3.2 ยื่นแบบ ภ.พ.30 ออนไลน์เท่านั้น
3.3 จัดทำบัญชีทรัพย์สิน+ค่าเสื่อมราคา
3.4 จัดทำงบการเงิน
3.5 เซ็นต์รับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
3.6 จัดทำ ภ.ง.ด.50 สบช.3 พร้อมยื่นนำส่ง (ฟรีปีแรก)
3.7 ราคานี้ไม่รวม ภงด.1 1ก 3 53 51 ปกส. บอจ.5
3.8 กรณีให้จัดทำข้อ (3.7) คิดค่าบริการ 300-500

โทร/ไลน์ นพดล   086 5211044
สำนักงานใหญ่   02 4295458-59

กรุณาติดต่อวันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์  8.30-17.00 น.
หยุดเสาร์อาทิตย์นักขัตฤกษ์
หยุดทุกวันที่1 และวันสุดท้ายของเดือน