เอ็นพีเอการบัญชี

ประมานการครึ่งปี


จะเลือกใช้สูตรไหนดี

     ประมานการครึ่งปีจะเลือกใช้สูตรไหนดี  บริษัท/ห้างหุ้นส่วนที่มีรอบบัญชีครบ 12 เดือนต้องยื่นแบบภงด.51 คือประมานการครึ่งปีภายใน 2 เดือนนับแต่วันสุดท้ายของรอบบัญชี 6 เดือนแรก การจัดทำประมานการครึ่งปีมี 3 สูตร
     สูตรที่1  6 เดือนแรกคูณ2 ใช้ในกรณีคาดเดาไม่ได้
     สูตรที่2  การนำผลประกอบการ 6 เดือนหลังของปีที่ผ่านมาคำนวณกับ 6 เดือนแรกของปีปัจจุบัน  ใช่ในกรณี GDP เติบโตเท่ากัน
     สูตรที่3  ให้ผู้ประกอบการประมานการเอง  ทั้งปีจะมีรายได้เท่าไรเมื่อหักค่าใช้จ่ายทั้งหมดแล้วกำไรเท่าไร 
     หมายเหตุ  ถ้ารายได้เกิน 30 ล้านไม่ได้รับการยกเว้น 300,000 แรกในการคำนวณอัตราภาษี

     https://www.rd.go.th/region/08/fileadmin/063/001_banner/pnd_51.pdf

 

    

     สำนักงานบัญชี เอ็นพีเอการบัญชี รับทำบัญชีราคาถูก  เปิดดำเนินการมากว่า 40 ปี  ได้มาตรฐาน ถูกต้อง รวดเร็ว ราคากันเอง  คุณภาพไม่ได้วัดกันที่ราคา แต่วัดกันที่ผลงาน  ลงบัญชี Update ทุกเดือน  คืนเอกสารทุกเดือน  ดูงบได้ทุกเดือน
 
  1. รับทำบัญชีราคาถูก เดือนละ  1,000  บาท เอกสารไม่เกิน 40 บิล
เกิน 40 ไม่เกิน 70                       1,500
เกิน 70 ไม่เกิน 100                     2,000
เกิน 100 ไม่เกิน 130                   2,500
เกิน 130 ไม่เกิน 160                   3,000
เกิน 160 ไม่เกิน 190                   3,500

หมายเหตุ  ขายออนไลน์คลิ๊กตรงนี้ครับ
    
  2. ค่าสอบบัญชีราคาถูก 
งบเปล่า                                   5,000.00
รายได้ไม่เกิน 1 ล้าน                  6,000.00
รายได้ไม่เกิน 4 ล้าน                  7,000.00
เพิ่มเติม

  3. ลักษณะงานที่รับผิดชอบ
3.1 จัดทำรายงานภาษีซื้อภาษีขาย
3.2 ยื่นแบบ ภ.พ.30 ออนไลน์เท่านั้น
3.3 จัดทำบัญชีทรัพย์สิน+ค่าเสื่อมราคา
3.4 จัดทำงบการเงิน
3.5 เซ็นต์รับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
3.6 ราคานี้ไม่รวม ภงด.1 1ก 3 53 50 51 สบช. ปกส. บอจ.
3.7 ข้อ (3.6) ค่าบริการแบบละ 300-500 (ไม่เกิน 3 รายการ)

  4. กฎระเบียบข้อบังคับต่างๆ
 
5. เอกสารที่จัดส่ง
  6. การส่งเอกสาร

โทร/ไลน์ นพดล   086 5211044
โทร/ไลน์ นันทรัตน์   081 8898156

กรุณาติดต่อวันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์  8.30-17.00 น.
หยุดเสาร์อาทิตย์นักขัตฤกษ์
หยุดทุกวันที่1 และวันสุดท้ายของเดือน

 

Location/สถานที่ตั้งเอ็นพีเอการบัญชี
12/2 หมู่บ้านพฤกษาทาวน์ (โซนบ้านเดี่ยว) ซ.1
ป้อมยามที่ 2 ถ.มาเจริญ หนองแขม กรุงเทพฯ