เอ็นพีเอการบัญชี

ทำบัญชีถูก Package สุดคุ้ม เริ่มต้นที่ 2,000 บาท


จัดทำ ภ.ง.ด.1 1ก 3 53 พร้อมยื่นนำส่ง

        1.รับทำบัญชีราคาถูก เหมาจ่าย 2,000 บาท/เดือน เอกสารไม่เกิน 20 บิล
     ลักษณะงานที่รับผิดชอบ
3.1 จัดทำรายงานภาษีซื้อภาษีขาย
3.2 ยื่นแบบ ภ.พ.30 ออนไลน์เท่านั้น
3.3 จัดทำบัญชีทรัพย์สิน+ค่าเสื่อมราคา
3.4 จัดทำ ภ.ง.ด.1 1ก 3 53 พร้อมยื่นนำส่ง

       2.รับทำบัญชีราคาถูก เหมาจ่าย 3,000 บาท/เดือน เอกสารไม่เกิน 40 บิล
     ลักษณะงานที่รับผิดชอบ
3.1 จัดทำรายงานภาษีซื้อภาษีขาย
3.2 ยื่นแบบ ภ.พ.30 ออนไลน์เท่านั้น
3.3 จัดทำบัญชีทรัพย์สิน+ค่าเสื่อมราคา
3.4 จัดทำ ภ.ง.ด.1 1ก 3 53 พร้อมยื่นนำส่ง

     3.เดือนละ 1,000  คลิ๊กตรงนี้ครับ