เอ็นพีเอการบัญชี

ธุรกิจร้านทอง เตรียมโดนเชือดฟอกเงิน (ปปง.)


ธุรกิจร้านทอง เตรียมโดนเชือดฟอกเงิน (ปปง.)

เตรียมเรียกถกใน ธ.ค.นี้ ก่อนชง ปปง. ออกหมายเรียกช่วงสงกรานต์ พร้อมแก้ปมกฎหมาย e-Business อืด แยกเป็น 3 ร่างเปิดฟังความเห็นใหม่

นายประสงค์ พูนธเนศ อธิบดีกรมสรรพากร กล่าวว่า ในเดือน ธ.ค.นี้ จะเรียกผู้ประกอบการร้านค้าทองกว่า 1,000 ราย ที่ยังไม่ยอมเข้าระบบ “จัดทำบัญชีชุดเดียว” จากที่มีทั้งหมดกว่า 7,000 ราย เข้ามาหารือ ว่าจะเลือกทำบัญชีให้ถูกต้อง หรือจะให้สรรพากรส่งข้อมูลให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) เพื่อดำเนินการตามกฎหมายฟอกเงิน หรือ FATF ซึ่งมีโทษทางอาญารุนแรงกว่าบทลงโทษตามรัษฎากร

“ตอนนี้ เราก็มีคดีที่ส่งเรื่องไป ปปง. หลายราย คิดเป็นมูลค่าภาษีเป็นหลักหมื่นล้านบาทแล้ว ขณะที่ข้อมูลร้านทองตอนนี้อยู่ในมือสรรพากร กรมจะให้เขาเลือกว่าจะขึ้นสวรรค์หรือจะลงอเวจี โดยเขาจะต้องยื่นแบบภายในเดือน มี.ค. 2561 หากไม่ทำให้ถูกต้อง ก็จะออกหมายเรียกในช่วงสงกรานต์” นายประสงค์กล่าว

ในส่วนของสำนักงานบัญชีก็เช่นเดียวกัน หากยังไม่ทำบัญชีชุดเดียว จะถือว่ารู้เห็นกับผู้ประกอบการที่ไม่สุจริต ก็จะมีความเสี่ยงถูกลงโทษตามกฎหมายฟอกเงินเช่นเดียวกัน โดยกรมสรรพากรได้จัดสัมมนาทำความเข้าใจกับสำนักงานบัญชีราว 400 รายไปเมื่อวันที่ 30 พ.ย.ที่ผ่านมา

นายประสงค์กล่าวด้วยว่า กรมสรรพากรได้ปรับปรุงร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่..) พ.ศ… เพื่อรองรับการจัดเก็บภาษีจากผู้ประกอบการธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ (e-Business) หลังจากเปิดรับฟังความคิดเห็นจากสาธารณะในช่วงที่ผ่านมา โดยจะแยกรายละเอียดออกเป็นร่างกฎหมาย 3 ฉบับ แบ่งเป็น 1.การจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) การนำเข้าสินค้าที่นำเข้าผ่านทางไปรษณีย์ จากเดิมที่มีการยกเว้นในกรณีนำเข้าผ่านไปรษณีย์สำหรับสินค้าที่มีราคาไม่เกิน 1,500 บาท 2.การเก็บภาษีเงินได้จากนิติบุคคลต่างประเทศ 15% และ 3.การเก็บภาษี VAT จากผู้ประกอบการต่างประเทศที่มีรายรับจากการขายสินค้าหรือให้บริการในประเทศไทยเกินกว่า 1.8 ล้านบาทต่อปี โดยร่างทั้ง 3 ฉบับจะนำขึ้นเว็บไซต์เพื่อรับฟังความคิดเห็นอีกครั้ง และคาดว่าจะผลักดันออกมาบังคับใช้ได้ในปี 2561