เอ็นพีเอการบัญชี

อย่าบ้าความถูกต้อง


อย่าบ้าความถูกต้อง

ใครก็ตามที่บ้าความถูกต้อง
บ้าเหตุ บ้าผล ไม่ยอมเสียเปรียบอะไรเลย
ไม่ช้าคนๆนั้นก็จะเป็นบ้าสติแตก
กลายเป็นคนที่ถูกทุกอย่างแต่ไม่มีความสุข
เพราะต้องสู้รบกับคนรอบข้างเต็มไปหมด
เพื่อความถูกต้องที่ตนเองยึดมั่นถือมั่น