เอ็นพีเอการบัญชี

พัศพงศ์ ปฏิมาประกรณ์


พัศพงศ์ ปฏิมาประกรณ์

     ว่าที่ร้อยตรีพัศพงศ์ ปฏิมาประกรณ์  ปลัดโด่ง จ.กาญจนบุรี  น้องชายศรัทธาพ่อปู่โพมินข่องมากเดินทางไปกราบท่านที่ชเวดากองหลายครั้งแต่ไม่เคยสัมผัสพ่อปู่ได้เลย  ก่อนเดินทางครั้งที่3 ผมบอกว่าถ้ามีคนส่งบุหรี่ให้นั่นหมายถึงพ่อปู่รับรู้แล้ว  เมื่อน้องชายไปกราบท่านที่ชเวดากองก็มีคนส่งบุหรี่ให้จริงๆ น้องชายรู้สึกแปลกใจจนเกิดปิติมากมาย เพราะมาหลายครั้งไม่เคยมีใครส่งบุหรี่ให้แม้แต่ครั้งเดียว