เอ็นพีเอการบัญชี

ค่าสอบบัญชี


ค่าสอบบัญชี

     งบการเงินประจำปี 2562 จะมีการปรับค่าสอบที่ต้องลงในงบการเงินใหม่เพื่อให้สภาพใกล้เคียงความเป็นจริงมากที่สุด  ตัวอย่างงบเปล่าเคยลง 3,000 ลงใหม่ 4,000  และงดให้ส่วนลดใดๆ  สาขาที่ส่งงบล่าช้าหากผู้สอบเต็ม  สาขาต้องหาผู้สอบเอง  แจ้งมาเพื่อทราบ