เอ็นพีเอการบัญชี

พระศรีอารย์เคยเกิดเป็นใครบ้าง


พระศรีอารย์เคยเกิดเป็นใครบ้าง

     พระศรีอารย์เคยเกิดเป็นใครบ้าง  พระศรีอารย์ครั้งเกิดที่พม่าท่านมีนามว่าท่านสัจจามิน  เกิดที่ไทยสมัยกรุงศรีอยุธยามีนามว่าสมเด็จพระนเรศวร  และสมัยกรุงรัตนโกสินทร์มีนามว่าภูมิพลในหลวงรัชกาลที่9  อีกสองพันปีท่านจะลงมาประสูติอีกครั้งและเป็นชาติสุดท้ายเป็นพระพุทธเจ้าองค์ต่อไป