เอ็นพีเอการบัญชี

อะไรที่ไม่ใช่ของเรา


อะไรที่ไม่ใช่ของเรา

     อะไรก็ตามที่มันไม่ใช่ของเรา ต่อให้พยายามไขว่คว้าเท่าไร ยังไงก็ต้องหลุดลอยไป แต่ถ้ามันใช่ ต่อให้ไม่ต้องไขว่คว้าสิ่งนั้นก็จะลอยมาหาเราอยู่ดี