เอ็นพีเอการบัญชี
Placeholder

ใบลดหนี้ พิมพ์คำว่า ใบหักหนี้ หรือ ใบคืนสินค้า

ถือเป็นการออกใบลดหนี้โดยมีรายการในส่วนที่เป็นสาระสำคัญไม่ครบถ้วน

Placeholder

รับทำบัญชี ราคาถูก หนองแขม

อ่านรายละเอียดกันบ้างนะครับ

Placeholder

ค่าโทรศัพท์ของพนักงาน

ค่าโทรศัพท์ของพนักงาน พิสูจน์ได้ เป็นรายจ่ายได้ไม่ต้องห้าม

Placeholder

ค่าใช้จ่ายก่อนจดบริษัท

ค่าใช้จ่ายก่อนจดบริษัทเป็นรายจ่ายได้หรือไม่ ถ้าพิสูจน์ได้

Placeholder

สินค้าล้าสมัย ตกรุ่น ชำรุดเสียหาย

สินค้าล้าสมัย ตกรุ่น ชำรุดเสียหาย จะทำอย่างไรดี ขายต่ำกว่าราคาที่ซื้อมาได้หรือไม่

Placeholder

สำนักงานบัญชีตัวแทนสรรพากร

สำนักงานบัญชีตัวแทนสรรพากร ลูกค้ารู้สึกว่าหลบภาษีหรือเลี่ยงภาษียาก

Placeholder

สินค้าติดลบ สินค้าบวม สินค้า ERROR

สินค้าติดลบ สินค้าบวม สินค้า ERROR กรณีไม่ทำสต็อกการ์ด จะทำอย่างไรดีเมื่อสิ้นรอบบัญชี

Placeholder

การจัดทำใบกำกับภาษี

การจัดทำใบกำกับภาษี ต้องมีข้อความสาระสำคัญอะไรบ้าง

Prev ...33 34 35 37 38 39 Next