เอ็นพีเอการบัญชี

ไม่มีบิล


คิดค่าบริการตามปกติ

     เดือนนี้ไม่มีบิล (บิลซื้อ,บิลขาย) ทำไมคิดค่าบริการตามปกติ 
     ลูกค้าไม่มีบิลแต่ยังมีค่าใช้จ่ายให้ลงบัญชีดังนี้
1. ค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์ 
2. เงินเดือนค่าแรง (นายจ้าง/ลูกจ้าง) 
3. ยื่นแบบภพ.30
4. บัญชีเงินฝาก (Statement) ถึงแม้จะส่งให้ครั้งเดียวตอนสิ้นปีก็ตาม
     ลูกค้าอย่าให้ความสำคัญกับบิลซื้อบิลขายเพียงอย่างเดียว  ถ้ามี 4 รายการข้างต้นนี้ยังไงก็ต้องชำระตามปกติครับ 
     กรณีไม่มี (1) (2) (4) แต่มี (3) ให้เก็บค่าบริการ 500 บาท