เอ็นพีเอการบัญชี

โพมินข่อง วัดเพชรสมุทร (วัดประทุมคณาวาส)


ครอบครัวปฏิมาประกรณ์และครอบครัวอารีมา

     ครอบครัวปฏิมาประกรณ์และครอบครัวอารีมา  ร่วมกันสร้างพ่อปู่สัจจามิน พ่อปู่โพมินข่อง พ่อปู่โพโพอ่อง ถวายวัดต่างๆดังนี้
�1.วัดวังลาว จ.เชียงราย
�2.อาศรมแดนธรรมหลวงปู่เทพโลกอุดร จ.ลพบุรี
�3.วัดใหญ่นครชุมน์ จ.ราชบุรี
�4.วัดประทุมคณาวาส จ.สมุทรสงคราม ส่งมอบที่วัดเพชรสมุทร จ.สมุทรสาคร
�5.วัดภูพระธาตุ (วัดซับตะเคียน) จ.เพชรบูรณ์
�6.วัดวารีบรรพต จ.ระนอง