เอ็นพีเอการบัญชี

โควิด19


เพื่อเป็นการป้องกันการระบาดเชื้อโควิด19

     ประกาศปิด Office ชั่วคราว  เพื่อเป็นการป้องกันการระบาดเชื้อโควิด19 
1. ขอให้ลูกค้าทุกๆท่านส่งเอกสารการลงบัญชีทางไปรษณีย์, Nim ExpressKerry ExpressGrab Express  ช่องทางใดช่องทางหนึ่ง
2. ส่วนลูกค้าที่จะเข้ามาเซ็นต์รับรองงบการเงินนั้นสามารถเข้ามาได้เลย  และควรสวมใส่หน้ากากอนามัย (แมส)  เพื่อเป็นการป้องกันทั้งสองฝ่ายด้วยนะครับ 
     ด้วยความปรารถนาดีจาก  เอ็นพีเอการบัญชี