เอ็นพีเอการบัญชี

เงินล่องหน


เงินสดที่ไม่มีอยู่จริง

          วันนี้จะพูดถึงเรื่องเงินสดที่ไม่มีอยู่จริง  ถ้ามีอยู่จริงไม่มีใครถือเงินสดเป็นแสนเป็นล้านไว้ในมือ ซึ่งมีความเสี่ยงค่อนข้างสูงที่จะสูญหาย โดนขโมย โดนยักยอก เป็นต้น

           เงินสดที่ไม่มีอยู่จริงเกิดจากอะไรบ้าง  จะพูดถึงประเด็นที่พบเห็นกันบ่อยๆที่เกิดจากการจดจัดตั้ง เช่นลงทุน 1 ล้าน  แต่ไม่มีการชำระทุนจริงเป็นแค่ตัวเลขลมๆ หรือที่เรียกอีกอย่างว่าเงินล่องหน  เมื่อปิดงบการเงิน  และไม่สามารถตรวจสอบเงินสดได้จึงถือว่าให้กรรมการกู้ยืมไป บรรยายมากก็ไม่อ่านกัน  สั้นๆแค่นี้ก็พอแล้วครับ