เอ็นพีเอการบัญชี

หากมนุษย์คนไหนข้ามขีดจำกัดของมนุษย์ได้


คำสอนพ่อปู่โพมินข่อง

     มนุษย์นั้นมีขีดจำกัด มีสติปัญญาที่ต่างกัน มีไหวพริบต่างกัน มีความอดทนที่ต่างกัน มีความตั้งมั่นที่ต่างกัน มีองค์ประกอบอีกมากที่เป็นขีดจำกัด     

     หากมนุษย์คนไหนข้ามขีดจำกัดของมนุษย์ได้ ด้วยการอบรมใจตนเองแล้วไซร์ ก็จะไปเป็นเทพ -และนางฟ้า  แต่ความเป็นเทพ -และนางฟ้า แม้เป็นทิพย์ก็ตามไม่ต้องมามีสังขารแบกทุกข์ทางกายก็ตาม  แต่ก็ไม่พ้นความเกียจชัง มีรักและหลงเหมือนกัน เป็นได้ทั้งฝ่ายดีและไม่ดี  

     หากเทพตนใดข้ามขีดจำกัดนี้ได้ ก็ไปเป็นพรหม มีเมตตาต่อหมู่สัตว์ ด้วยจิตที่เป็นกลางไม่สุขที่ช่วยเหลือ ไม่เสียใจเมื่อผิดหวังในสิ่งที่ช่วย ข้ามขีดจำกัดนี้ได้  จิตก็ไปสู่โลกอีกใบ  ที่เรียกว่า โลกกุตตระ ไง

     พวกเจ้าจงฟังไว้นะ  อันความเห็นทั้งหลายที่พวกเจ้าเข้าไปข้องแวะเวียนสู่ความเห็นที่เป็นไปแล้ว ด้วยการยึดถือไว้ นั่นเป็นสิ่งที่ต้องวนเวียนไม่รู้จบ ในใจเจ้าทั้งหลาย วัฎฎะร้อยรัดในภพชาติย่อมมีแก่พวกเจ้า

     คำสอนพ่อปู่โพมินข่อง