เอ็นพีเอการบัญชี

วางแผนงานสิ้นปีกันหรือยัง


ใกล้สิ้นปีแล้วอย่าหยุดจนเพลินเที่ยวจนลืม

     วางแผนงานสิ้นปีกันหรือยัง ใกล้สิ้นปีแล้วอย่าหยุดจนเพลินเที่ยวจนลืมนะครับ  สิ่งที่ลูกค้าต้องจัดเตรียมให้เรียบร้อยมีดังนี้
     1. ตรวจนับสินค้าและทำรายงานการตรวจนับสินค้า (ถ้ามี)
     2. Statement  31 ธันวาคม 2562 (ถ้ามี)
     3. ภงด.1ก (ถ้ามี)
     4. หนังสือยืนยันยอดลูกหนี้การค้า/เจ้าหนี้การค้า (ถ้ามี)
     หมายเหตุ 1. ลูกค้าที่ประกอบธุรกิจซื้อมาขายไป  ผู้ผลิตและจำหน่าย  อย่าลืมทำบัญชีคุมสินค้าด้วยนะครับ อ่านรายละเอียด
     หมายเหตุ 2. คุณนพดลจะลาบวช 15 วัน หลัง 31 พฤษภาคม 2563 จึงต้องรีบเคลียร์งานให้แล้วเสร็จ  ส่วนสาขาที่จะส่งงบให้ผู้สอบรับรอง กรุณาให้แล้วเสร็จก่อน มีนาคมด้วยครับ