เอ็นพีเอการบัญชี

ลูกค้าใหม่


เตรียมความพร้อมให้เรียบร้อยก่อน

     ลูกค้าใหม่  (จดจัดตั้งใหม่ก็ดี, ย้ายสำนักงานบัญชีก็ดี)  ควรเตรียมความพร้อมให้เรียบร้อยก่อนให้ทางเอ็นพีเอการบัญชีดูแลมีดังนี้
1. สำเนาหนังสือรับรองพร้อมวัตถุประสงค์  บอจ.5  ข้อบังคับ
2. UserName  Password  กรมสรรพากรและกรมพัฒ
3. งบการเงินปีที่ผ่านมา
4. เอกสารการลงบัญชี  (บิลขายเรียงตามเลขที่  บิลซื้อเรียงตามวันที่  บิลค่าใช้จ่ายเรียงตามวันที่)  ควรแยกเป็นเดือนๆให้เรียบร้อย
5. ควรเข้าพบตามเวลานัดหมาย  คือช่วง  9.00-11.00 น.  เสาร์อาทิตย์หยุดครับ