เอ็นพีเอการบัญชี

รายงานภาษีขาย


ควรขอไฟล์รายงานภาษีขายไว้ด้วย

     การนำผลสรุปรายงานภาษีขายของผู้ประกอบการที่แนบมาพร้อมกับสำเนาใบกำกับภาษีขายลงบัญชีได้หรือไม่
     ถ้ามีการตรวจสอบควบคู่กับสำเนาใบกำกับภาษีขาย  ถูกต้องตรงกันก็ทำได้  แต่ควรขอไฟล์รายงานภาษีขายจากลูกค้าไว้ด้วยหากผู้สอบขอเรียกดู
     กรณีนี้ให้นับเป็น 1 บิลจาก 8 บิล เหมาะสำหรับลูกค้าที่เปิดบิลขายจำนวนมากๆ  หากลูกค้าไม่จัดทำรายงานภาษีขายและไม่ส่งไฟล์ก็ให้นับเป็นบิลๆนะครับ