เอ็นพีเอการบัญชี

รับทำบัญชี ราคาถูก ลำลูกกา ธัญบุรี


ปิดงบรายเดือนพร้อมคืนเอกสารให้ทุกเดือน

     สำนักงานบัญชี เอ็นพีเอการบัญชี รับทำบัญชี ราคาถูก ลำลูกกา ธัญบุรี จ.ปทุมธานี ได้มาตรฐาน ถูกต้อง รวดเร็ว ราคากันเอง ตรวจสอบได้ มีบริการปิดงบรายเดือนพร้อมคืนเอกสารให้ทุกเดือน 1,000 บาท/เดือนเท่านั้น อีเมล์ nam_luecha@hotmail.com มือถือ 087 7941693 (น้ำฝน)

    

รับทำบัญชีราคาถูก บริษัท ห้างหุ้นส่วน เดือนละ  1,000  บาท เอกสารไม่เกิน 40 บิล (บิลซื้อ บิลขาย บิลค่าใช้จ่าย)
เกิน 40 ไม่เกิน 80        1,500
เกิน 80 ไม่เกิน 120      2,000
เกิน 120 ไม่เกิน 160    2,500
เกิน 160 ไม่เกิน 200    3,000
เกิน 200 ไม่เกิน 240    3,500
เกิน 240 ไม่เกิน 280    4,000
เกินจากนี้ไม่รับครับ
 • ลักษณะงานที่รับผิดชอบรับทำบัญชีบริษัทและรับทำบัญชีห้างหุ้นส่วน
 • ตรวจสอบใบกำกับภาษีซื้อขาย และเอกสารการลงบัญชีทั่วไป
 • ลงสมุดรายวันซื้อ ขาย จ่าย รับ สมุดรายวันทั่วไป
 • จัดทำรายงานภาษีซื้อขาย
 • กรอกแบบยื่นแบบ ภ.พ.30 
 • จัดทำบัญชีทรัพย์สิน คิดคำนวณค่าเสื่อมราคา
 • จัดทำงบการเงิน (รายเดือนและรายปี)
 • ตรวจสอบเซ็นต์รับรองงบการเงินโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (cpa)
 • จัดทำ ภ.ง.ด.50 ภ.ง.ด.51 พร้อมยื่นนำส่ง ออนไลน์
          สรุป 1.ค่าทำบัญชีเดือนละ 1,000 บาท (เอกสารไม่เกิน 40), 2.ค่าจัดทำภงด.51 (ประมาณการครึ่งปี) 300 บาท  3.ค่าสอบบัญชี (กรณีรายได้ไม่เกิน 1 ล้านบาท)  6,000 บาท 4.ยื่นออนไลน์ ภงด.50 และงบการเงิน RD DBD ฟรี 
 
-------------------------------------------------------------
          รับทำบัญชีราคาถูก ร้านค้า เดือนละ  1,000  บาท เอกสารไม่เกิน 40 บิล (บิลซื้อ บิลขาย บิลค่าใช้จ่าย)
เกิน 40 ไม่เกิน 80        1,500
เกิน 80 ไม่เกิน 120      2,000
เกินจากนี้ไม่รับครับ
 • ลักษณะงานที่รับผิดชอบรับทำบัญชีร้านค้า
 • ตรวจสอบใบกำกับภาษีซื้อขาย เอกสารการลงบัญชีทั่วไป
 • ลงสมุดรายวันซื้อ ขาย จ่าย รับ สมุดรายวันทั่วไป
 • จัดทำรายงานภาษีซื้อขาย
 • กรอกแบบยื่นแบบ ภ.พ.30 
 • จัดทำ ภ.ง.ด.90 ภ.ง.ด.94 พร้อมยื่นนำส่ง ออนไลน์

          สรุป 1.ค่าทำบัญชีเดือนละ 1,000 บาท (เอกสารไม่เกิน 40), 2.ค่าจัดทำภงด.94 (ประมาณการครึ่งปี) 300 บาท  3.ค่าจัดทำภงด.90 300 บาท  4.ยื่นออนไลน์ ภงด.90 และ 94 ฟรี 

-------------------------------------------------------------
หมายเหตุ

1. กรณีลูกค้าดูงบรายเดือน งบจะออกภายใน 5 วัน หลังจากได้รับเอกสารของลูกค้าเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
2. การคืนเอกสาร จะคืนให้ทุกเดือน ในวันที่ลูกค้านำเอกสารเดือนใหม่มาให้ลงบัญชี
3. กรณีลูกค้าส่งเอกสารทางไปรษณีย์ จะคืนให้ในวันที่เข้ามาเซ็นต์งบ
4. การนับบิลนับอย่างไร กรณีลูกค้าซื้อสินค้าได้รับเอกสารออกเป็นชุด นับ 1 ใบ, กรณีลูกค้าขายสินค้า ออกเอกสารเป็นชุด นับ 1 ใบ
5. สำนักงานบัญชี เอ็นพีเอการบัญชี จะทำบัญชี สอบบัญชี จดทะเบียน หลังจากท่านชำระค่าบริการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

 

     โทรสอบถาม คุณนพดล 02 4295458 มือถือ 086 5211044 ไลน์ @uga6520e จันทร์-ศุกร์  8.30-17.00 น.