เอ็นพีเอการบัญชี

ปรึกษาข้อสงสัย


งดตอบข้อสงสัยในเชิงลึกซับซ้อน

     ช่วงนี้มีหลายท่านโทรปรึกษานู้นนี่นั่นเป็นจำนวนมาก  ซึ่งส่วนใหญ่ยังไม่ได้เป็นลูกค้าแต่ทางเราก็ให้คำปรึกษาทุกข้อที่สงสัย  สุดท้ายก็เงียบไปไม่ติดต่อหรือส่งมอบเอกสารให้ดูแลบัญชีแต่อย่างใด
     ดังนั้น  ทางเราของดตอบข้อสงสัยในเชิงลึกซับซ้อนใดๆทั้งสิ้น  เพราะทำให้ทางเราเสียเวลาเป็นอย่างมาก  บางวันแทบไม่ได้เคลียร์งานกันเลย  จึงขออภัยมา ณ ที่นี้