เอ็นพีเอการบัญชี

บริการขนส่งกับมอเตอร์ไซด์รับจ้าง


ต่างกันที่ หักภาษี ณ ที่จ่ายไม่เหมือนกัน

     การใช้บริการขนส่งกับการใช้มอเตอร์ไซด์รับจ้างเพื่อส่งของ ความหมายเหมือนกันต่างกันที่ภาษีหัก ณ ที่จ่ายไม่เหมือนกัน 
     ใช้บริการขนส่งหัก ณ ที่จ่าย 1%  หากใช้มอเตอร์ไซด์รับจ้างหัก ณ ที่จ่าย 3% เพราะมอเตอร์ไซด์รับจ้างไม่ได้เป็นผู้ประกอบธุรกิจขนส่ง