เอ็นพีเอการบัญชี

ตึงที่หว่างคิ้วหรือตึงที่ดั้งจมูกหรือตึงที่กลางหน้าผาก


ย้ายฐานจิตไปไว้ที่ท้อง

     อาการตึงที่หว่างคิ้วหรือตึงที่ดั้งจมูกหรือตึงที่กลางหน้าผาก  ขณะนั่งสวดมนต์หรือนั่งสมาธิถือเป็นอาการรวมของจิต  คนที่มีของเก่าจำพวกกสิณติดตัวมามักจะมีอาการแบบนี้ มากน้อยเป็นเฉพาะคนๆไป 
     วิธีแก้  ให้ย้ายฐานจิตไปไว้ที่ท้องฝึกจนได้ฌาน4 เข้าออกจนชำนาญ  จึงย้ายฐานจิตไปไว้ที่หน้าผากที่ดั้งจมูกที่หว่างคิ้ว  อาการเจ็บปวดจะหายไปเหลือแต่อาการตึงเบาๆ  ซึ่งไม่ใช่ปัญหาอะไรนะครับ