เอ็นพีเอการบัญชี

คำสอนโพมินข่อง


พ่อแม่ครูอาจารย์

#รวมคำสอนพ่อปู่โพมินข่อง

#ข้าทิ้งร่างไว้ที่ธรรมเจดีย์บนยอดเขา ตั้งแต่เอวลงมาเน่าหนอนขึ้นเต็มไปหมด ตั้งแต่เอวขึ้นมาถึงหัวข้ายังมีร่างที่เหมือนเอ็งไม่เน่า ข้าได็สำเร็จธรรมโฆษณ์ ปรารถนาเป็นพุทธสาวกในยุคองค์พระศรีอริยเมตตรัย แต่ข้ามีงานทำเพื่อจรรโลงพระศาสนาองค์สมณโคดมให้ได้ครบ5000ปี เมื่อครบแล้วข้าจะกลับเพื่อรอเข้าเฝ้าพระศรีลงมากับพระศรีนั่นแล่ะ

#คำสอน พ่อปู่โพมินข่อง


#เจอข้าไม่ยาก นั่งนับประคำตำราข้า 49 วัน ทุกวันพระและวันตัวเอ็งกินมัง มีวาสนาต่อกันต้องเจอกัน แล้วเอ็งจะรู้เองเมื่อเจอข้า

#คำสอน พ่อปู่โพมินข่อง


#การนับประคำตำราปู่โพมินข่อง
หายใจเข้าลึกๆช้าๆ ภาวนา อะระหัง
หายใจออกลึกๆช้าๆ ภาวนา อะระหัง

สำหรับผู้ปฏิบัติใหม่ ที่ยังมีอารมณ์ฟุ้งซ่าน ให้ปฏิบัติดังนี้
หายใจเข้าลึกๆช้าๆ ภาวนา อะระหัง
หายใจออกลึกช้าๆ นับ 1
หายใจเข้าลึกๆช้าๆ ภาวนา อะระหัง
หายใจออกลึกช้าๆ นับ 2
หายใจเข้าลึกๆช้าๆ ภาวนา อะระหัง
หายใจออกลึกช้าๆ นับ 3
หายใจเข้าลึกๆช้าๆ ภาวนา อะระหัง
หายใจออกลึกช้าๆ นับ 4
หายใจเข้าลึกๆช้าๆ ภาวนา อะระหัง
หายใจออกลึกช้าๆ นับ 5
หายใจเข้าลึกๆช้าๆ ภาวนา อะระหัง
หายใจออกลึกช้าๆ นับ 6
หายใจเข้าลึกๆช้าๆ ภาวนา อะระหัง
หายใจออกลึกช้าๆ นับ 7
หายใจเข้าลึกๆช้าๆ ภาวนา อะระหัง
หายใจออกลึกช้าๆ นับ 8
หายใจเข้าลึกๆช้าๆ ภาวนา อะระหัง
หายใจออกลึกช้าๆ นับ 9
หายใจเข้าลึกๆช้าๆ ภาวนา อะระหัง
หายใจออกลึกช้าๆ นับ 10
แล้วเลื่อนประคำ 1 เม็ด

แล้วเริ่มต้นนับ 1 ใหม่พอนับครบ 10 จึงเลื่อนประคำ 1 เม็ด

#คำสอนพ่อปู่โพมินข่อง


#การภาวนาโดยผ่านเวทนานั้น  ทุกขั้นตอนทุกการเจ็บปวดนั้นจิตจะเกิดอินทรีย์ที่ตั้งมั่นแข็งแกร่งสตินั้นก็พัฒนาไปด้วย  ปัญญาก็แก่กล้าไปตามลำดับขั้นจะเกิดความรู้ที่แปลกๆโดยที่เพียงแค่เห็น ได้ยิน ก็สามราถหยั่งรู้จิตเขาได้

#แต่นี้ไปให้ตื่นตีสาม สวดมนต์นั่งภาวนา เวลานี้เป็นเวลาที่พระพุทธองค์สมณโคดมทรงพระญาณว่าสัตว์ทั้งหลายหมู่ใดเหล่าใดจะเข้าข่ายพระญาณ ตลอดจนพระขีนาสพและอรหันต์เจ้าทั้งที่ทรงขันธ์และไม่ทรงขันธ์ จะตรวจส่องว่าสัตว์ทั้งหลายเหล่าใดหมู่ใดใครจะถึงอริยะบุคคล เมื่อเราเพียรอยู่ย่อมเกิดอานิสงส์ด้วยบารมีที่ต้องการพ้นทุกข์สักวันจะเข้าข่ายพระญาณเองทำไป  จะได้ไม่ต้องมาเกิดเอาพระนิพพานกันนะ ใสสว่างในธรรม

#คำสอนพ่อปู่โพมินข่อง

#อย่าเล่นนิมิตมากไปเอาให้มันสงบจนตั้งมั่นคงที่ได้แล้วถึงจะเลื่อนกำลังสติไปเล่นได้  อย่าจับฉ่ายเสียดายของมันผสมกันจริงอร่อยจริงแต่มันต้องรวมในหม้อเดียวจิงไหมแต่นี่เราจะทำอาหารอยางเดียวให้มันอร่อยต้องเลือกวัสดุปรุงภาชนะใส่ วัสดุก็คือจริตที่ชอบที่สุดเป็นไปไม่ได้หรอกที่ชอบที่สุดทุกอย่าง อาหารอย่างเดียวคือจิต การปรุงอาหารให้อร่อยคือสติ รวมกันเป็นอาหารที่วิเศษไปกินไปเสริฟใครๆก็กินอร่อย ปรับใหม่ทำใหม่เราน่ะดีนะที่ยังรักการภาวนา

#คำสอนพ่อปู่โพมินข่อง


#ลดทิจฐิมานะให้ได้ก่อน อย่าเอาอะไรมาใส่ใจมากนัก ถ้ามันทำให้จิตเศร้าหมองก็ให้เป็นของที่ไม่ใช่ตัวกูของกู

#คำสอน พ่อปู่โพมินข่อง


#นั่งให้มันเจ็บมากๆ ทำลายความสงบด้วยเจ็บ จนสงบ และก็ทำลายสงบอีกให้เจ็บจนไม่เจ็บ...
#สงบได้ทั้งเจ็บแสนสาหัส นั่นแหล่ะเอ็งถึงชนะอารมณ์ได้ กำลังที่เอ็งทนมันจะนำมาซึ่งสติที่แก้วกล้า.........

#คำสอน พ่อปู่โพมินข่อง


#เอ็งอยากมากเท่าไหร่เอ็งจะไม่ได้
แต่เมื่อเอ็งหมดอยากมันจะไหลมาเหมือนสายน้ำ

#คำสอนพ่อปู่โพมินข่อง


#การเกิดขึ้นและดับไปอย่างรวดเร็ว ของนามธรรมรูปธรรมและมีนามใหม่รูปใหม่เกิดขึ้นสืบต่อกันอย่างไม่ขาดสาย จึงทำให้ไม่สามารถเห็นความไม่เที่ยงของสภาพธรรมได้

สันตติจึงเป็นสิ่งที่ปิดบังความเป็น อนิจจัง อนิจจลักษณะ จะปรากกฎได้ก็ต่อเมื่อมีการอบรมปัญญา เพิกสันตติด้วยการระลึกศึกษาสภาพธรรมที่กำลังปรากฏ จนประจักษ์แจ้งลักษณะของนามธรรมและรูปธรรม รู้ชัดโดยความเป็นปัจจัย จนเห็นความเกิดดับ เป็นการประจักษ์แจ้งความไม่เที่ยง ของนามธรรมและรูปธรรมตามลำดับ

#คำสอนพ่อปู่โพมินข่อง


#มีสติระวังคิดเพ่งที่จิตทุกวัน ให้มันเจริญด้วยกรรมบถทั้ง10 จนมันสะสางล้างเผ่าพันธุ์อกุศลให้หมดจากใจ

#คำสอนพ่อปู่โพมินข่อง


#วิธีตั้งกองลมกระจายลมกระจายธาตุ

ลมเข้าช้าๆๆๆให้กองลมเข้าเต็มภายใน ทะลุอวัยวะน้อยใหญ่ ให้เต็มไปทั่วภายใน กลั้นลมไว้ 5-7วินาที ลมออกให้ออกช้าๆให้ไหลผ่านอวัยวะน้อยใหญ่ภายในออกจนหมดสิ้น แล้วเริ่มใหม่แบบนี้จนสติกำหนดชัดที่กองลมเข้าและออก

จากนั้น ให้กองลมที่เข้าไปทะลุอวัยวะน้อยใหญ่แล้ว ลมที่เข้าให้หาที่รวมของกองลมภายในกาย  จุดใดจุดหนึ่ง  กลั้นไว้แบบเดิม ชายให้ออกซ้าย หญิงให้ออกขวา  ให้ลมที่กลั้นไว้ในจุดรวมของกองลม    ไหลออกทางปลายนิ้วเท้าของตนเอง ทางซ้ายหรือขวาที่บอกไว้แล้ว  

สติหากมีกำลังจะสัมผัสถึงลมที่ไหลผ่านออกไปทางนิ้วเท้า  วิ่งออกจากอวัยวะน้อยใหญ่ออกไปทางที่กำหนด จะรู้สึกสัมผัสของแต่ละคนต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับสติที่ทำการลงไป ว่าสตินั้นๆของใครจะเกิดความชัดกว่ากัน  สติเป็นอินทรีย์ก็จะสัมผัสถึงกองลมได้ชัดมากขึ้น นี่คือการกระจายลมกระจายธาตุ และปรับธาตุในคัมภีร์ทองคำ

เมื่อช่ำชองดีแล้ว ธาตุจะบริสุทธิ์สามารถทำให้จิตเกิดอภิญญาได้ ขึ้นอยู่ว่าใครจะมีวาสนาบารมีในทางใดทางหนึ่ง การฟอกธาตุนี้ เราใช้ทำประจำทุกวัน ร่างกายเราแม้จะเป็นอัมพฤต แต่เราอยู่ได้ด้วยวิชานี้  อย่ามองข้ามของที่เล็ก แม้เพียงละเลยก็ไม่สามารถเดินทางอานาปานสติได้  การเพ่งลมในกายคือการรู้กายในกาย  จิตตัวรู้ไม่ไปไหนวิ่งแล่นในกายเรานี้  ย่อมถึงอริยมรรคมีองค์แปดได้ในไม่ช้า

#คำสอนพ่อปู่โพมินข่อง


#จิตมี108ดวงกระจายไปทั่วทั้งมโน วิญญาน สัญญา สังขาร ตัวกู ของกู ทิจฐิ กิเลส ตัณหา3 กระจายไปทั่วอย่างมากมาย นั่นคือจิต108 ดวง ดึงมาให้อยู่ในที่จุดๆเดียวที่เรียกว่าฐีติภูตัง  ฐานที่ตั้งของจิตด้วยอะไรหล่ะ ก้พละ5 อินทรีย์5 จิตก็จะเหลือเพียง5 คือ อินทรีย์5 จากอินทรีย์5 มันจะรวมเป็นจิตดวงเดียว เมื่อทำถึงจุดนี้ จะรู้และเห็น ได้เลยว่า อินทรีย์5ไม่แยกจากกันและจิตกับอิทรีย์5 ก้ไม่เรียกว่าอินทรีย์5 มันเป็นสมังคีกันเอง เมื่อมันเบ่งบานเต็มที่ จะรู้จะเห็นชัดแจ้งในผู้รู้เอง ถ้าพละ5ไม่สามารถทำให้เกิดอินทรีย์5ได้ ก็ไม่สามารถทำจิต108ดวงให้เป็นจิตเดียวได้ ความรู้ ความเห็นมันก็กระจาย ผสมผสานไปมากมาย ยึดมั่นในรูปที่ชอบ ไม่ชอบ เสียงที่ชอบและไม่ชอบ

#คำสอนพ่อปู่โพมินข่อง

 

#จิตนี่สิ แก้ให้เมตตามากๆ เจริญกุศลมากๆ ในจิตด้วยสติ มันถึงจะนุ่มนวลอ่อนน้อมได้

#คำสอนพ่อปู่โพมินข่อง


#นั่งอย่างน้อยให้มากกว่า4ชม.ต่อวัน จิตมันถึงเป็นสันตติ

#คำสอนพ่อปู่โพมินข่อง


#จริตเองมันผาดโผนจ้องแต่กระโจนทีเดียวให้ถึง แต่ลืมนึกถึงว่าระยะที่กระโจนมันเกินกำลัง

#คำสอนพ่อปู่โพมินข่อง


#ตั้งใจเอามันในชาตินี้ อย่าไปติดภพชาติความวิเศษทั้งหลายมันมาเมื่อถึงเวลาแต่รักษานี่สิทำยาก

#คำสอนพ่อปู่โพมินข่อง


#การสำนึกในบาปเป็นการตั้งตนไม่ประมาท สิ่งที่จะให้จิตนิ่งต้องไม่มีวจีกรรม

#คำสอนพ่อปู่โพมินข่อง


#ที่สุดของความจริงคือไม่มีอะไร สิ่งที่ไม่มีคือสิ่งที่จริงที่สุด  ความจริงคือภพชาติที่ผ่านมา ปัจจุบันไม่มีภพชาติที่ผ่านมาแล้วคงไว้แต่ปัจจุบัน ที่เห็นจริงว่าความไม่มีเป็นสัจจธรรมที่แท้จริง เห็นเพื่อรู้ รู้แล้วจะแจ้งชัดในจิต จิตก็สลัดออกเข้าสู่จิตเดิมแท้ จิตประภัสสร

#คำสอนพ่อปู่โพมินข่อง


#คนตายหายใจป่าว ไม่ได้หายใจ คนตายหายใจไม่ได้ใช่ไหม เพราะไม่ต้องอาศัยร่างแล้ว แล้วทำไงตอนมีชีวิต จึงต้องอาศัยลมหายใจ เพราะเราต้องใช้อากาศในการดำรงชีวิต

ถ้าชีวิตที่อยู่นี้ทำให้ตายโดยไม่หายใจล่ะ ก็ต้อง #ให้ลมทั้งหลายนั้นละเอียดมากๆจนไม่สามารถสัมผัสได้เหมือนคนตาย แต่มีสตินะ  #สติที่รู้ว่ามันละเอียดจนไม่มีลมมีเพียงจิตผู้รู้อย่างเดียว มันไม่มีความรู้สึกว่ามีลมไหลออกเข้า รู้ว่ามีลมแต่ไม่สัมผัสลม

จิตที่กระทำได้แบบนี้ มันจะเข้าถึงระดับ #สติที่เป็นธรรม สติที่ลอยเด่นออกมานอกสังขารเพราะสังขารไม่มี ไม่มีความยึดในร่างนี้

#คำสอนพ่อปู่โพมินข่อง


#มนุษย์นั้นมีขีดจำกัด มีสติปัญญาที่ต่างกัน มีไหวพริบต่างกัน มีความอดทนที่ต่างกัน มีความตั้งมั่นที่ต่างกัน มีองค์ประกอบอีกมากที่เป็นขีดจำกัด     

#หากมนุษย์คนไหนข้ามขีดจำกัดของมนุษย์ได้ ด้วยการอบรมใจตนเองแล้วไซร์ ก็จะไปเป็นเทพ -และนางฟ้า  แต่ความเป็นเทพ -และนางฟ้า แม้เป็นทิพย์ก็ตามไม่ต้องมามีสังขารแบกทุกข์ทางกายก็ตาม  แต่ก็ไม่พ้นความเกียจชัง มีรักและหลงเหมือนกัน เป็นได้ทั้งฝ่ายดีและไม่ดี  

#หากเทพตนใดข้ามขีดจำกัดนี้ได้ ก็ไปเป็นพรหม มีเมตตาต่อหมู่สัตว์ ด้วยจิตที่เป็นกลางไม่สุขที่ช่วยเหลือ ไม่เสียใจเมื่อผิดหวังในสิ่งที่ช่วย ข้ามขีดจำกัดนี้ได้  จิตก็ไปสู่โลกอีกใบ  ที่เรียกว่า โลกกุตตระ ไง

#พวกเจ้าจงฟังไว้นะ  อันความเห็นทั้งหลายที่พวกเจ้าเข้าไปข้องแวะเวียนสู่ความเห็นที่เป็นไปแล้ว ด้วยการยึดถือไว้ นั่นเป็นสิ่งที่ต้องวนเวียนไม่รู้จบ ในใจเจ้าทั้งหลาย วัฎฎะร้อยรัดในภพชาติย่อมมีแก่พวกเจ้า

#คำสอนพ่อปู่โพมินข่อง


#เรารักคนในครอบครัวฉันใด จงรักผู้อื่นฉันนั้น นี่คือซักฟอกจิตให้สว่างกังวาล เทวดาและสิ่งที่เป็นทิพย์สามารถสัมผัสได้ เมื่อนั้นเหล่าเทวดาจะเกื้อหนุนคุ้มครองปกปักรักษา

#คำสอนพ่อปู่โพมินข่อง


#หากทิจฐิในใจลดได้แม้ต้องอายหรือขายหน้าก็คุ้มค่าที่เกิดมา เพราะเราไม่ต้องนำมันไปกับเราตอนเราตาย ไม่งั้นมันจะติดไปกับเราทุกภพชาติ ต้องมาพบมาเจอกับสิ่งนี้อีก มันไม่คุ้มค่าเลย ขอเป็นชาติสุดท้ายที่เจอดีกว่า

#คำสอนพ่อปู่โพมินข่อง


#วิบากทุกอย่างมันต่อเนื่องจากกุศลและอกุศลเป็นมูล  หากการดำริด้วยการขาดสติปัญญา วิบากนั้นก็เกิดต่อไปไม่สิ้นสุด ย่อมส่งผลให้ภพชาติดำเนินต่อไปด้วยอวิชา การเกิดในวัฎฎะจึงมีมูลรากเง้าไม่จบสิ้น ท่องเที่ยวไปในภพน้อยใหญ่ ทั้งสุข-ทุกข์คละเคล้าไม่รู้จบ ปราชญ์ทั้งหลายจึงเห็นโทษ พึงสลัดออกจากวิบากด้วยประการนี้

#คำสอนพ่อปู่โพมินข่อง


#ทำบุญให้ใจทุกครั้งที่ทำบุญ น้อมรำลึกในคุณแห่งบุญ ให้เกิดความเบิกบาน..ให้เกิดความแจ่มใส
เกิดความสว่างและปีติสะท้านทั้งกาย-ใจ บุญนี้จึงเกิดอานุภาพยิ่งใหญ่ อย่าทำบุญโดยไม่ตั้งใจทำไปอย่างงั้นเอง อย่าทำโดยเขาบอกว่ามันดีอย่างนั้นอย่างนี้ และอย่าแข่งทำบุญ บุญจะไม่เกิดอานิสงส์
จะกลายเป็นทำบุญแล้วตกนรก ความบ้าบุญนั้นหาใช่บุญกิริยาที่แท้จริง บุญเกิดจากทิจฐิมานะหลงตน
หลงให้ใครชื่นชม หลงมายาจิต คิดว่าทำแบบนี้ดีแล้ว บุญแบบนี้พาตกนรกมาเยอะแล้ว

#คำสอนพ่อปู่โพมินข่อง

 

Cr.ไอตู่