เอ็นพีเอการบัญชี

ขาย online


ธนาคารส่งข้อมูลให้สรรพากร

          วันนี้เปิดหัว ขาย online อีกรอบนะครับ  มีคำถามมากมายเช่น  บางคนเป็น สะพานบุญบอกบุญสร้างพระ สร้างวัด สร้างอุโบสถ สร้างเจดีย์  มีญาติโยมโอนเข้าบัญชีบุคคลบ้างบัญชีวัดบ้าง  เดือนหนึ่งๆ เป็นร้อยรายการจะโดนด้วยหรือเปล่า  บางคน เปิดหอพัก เปิดห้องให้เช่า จะโดนหรือเปล่า
          จริงๆไม่โดนหรอกครับถ้ามีหลักฐานและชี้แจงได้  เราต้องเข้าใจก่อนว่า  สรรพากรออกกฎหมายตัวนี้เพื่ออะไร  เพื่อต้องการให้บุคคลธรรมดาที่ประกอบธุรกิจ online เข้าระบบครับ  คือเป็นนิติบุคคลนั่นเอง  ผู้ที่ไม่อยู่ในข่ายไม่ต้องวิตกกังวลเกินเหตุ
          ถ้ากลัวมาก  ทำบัญชีรายรับรายจ่ายยื่นแบบเสียภาษีให้ถูกต้องตรวจสอบได้ก็จบครับ