เอ็นพีเอการบัญชี

ขาย online


ออกใบกำกับภาษีรวมเพียงครั้งเดียวใน 1 วันทำการได้

     ขายสินค้าออนไลน์ Online จำเป็นไหม๊ที่ต้องเปิดบิล (ใบกำกับภาษี) ทุกครั้ง  แนวทางปฏิบัติให้ออกใบกำกับภาษีรวมเพียงครั้งเดียวใน 1 วันทำการได้ อ่านรายละเอียด ข้อ (6)