เอ็นพีเอการบัญชี

การทำบัญชี ขั้นตอนที่5


การ charge ชื่อบัญชี

          การทำบัญชี ขั้นตอนที่5 การ charge ชื่อบัญชี  นักบัญชีรุ่นใหม่ๆ ที่อ่อนประสบการณ์มักตีความผิด นึกอะไรไม่ออกก็ลงที่ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดหรือสร้างบัญชีใหม่ จนทำให้ผังบัญชีเต็มไปด้วยขยะ 
          การตีความหรือการ Charge ชื่อบัญชี ต้องเป็นไปด้วยเหตุและผลที่ถูกต้องตามหลักสากลที่ใช้กันทั่วไป (ประมวลรัษฎากร) ตัวอย่างค่าใช้จ่ายยานพาหนะ หมายถึงค่าใช้จ่ายในการเดินทางหรือโดยสารด้วยยานพาหนะจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง จะด้วยรถยนต์ส่วนตัว เครื่องบิน แท๊กซี่ รถเมล์ รถบัส รถทัวร์ มอเตอร์ไซด์รับจ้าง รวมถึงการเติมเชื้อเพลิง เป็นต้น ไม่รวมถึงคูปองทางด่วนและคูปองข้ามแพ
          ดังนั้นควรให้คำจำกัดความชื่อบัญชีนั้นๆอย่างชัดเจนและนำไปใช้ให้ถูกต้อง