เอ็นพีเอการบัญชี

การทำบัญชี ขั้นตอนที่3


การออกเลขที่คุมเอกสาร

          การทำบัญชีขั้นตอนที่ 3  ก่อนออกเลขคุมเอกสารให้จัดเรียงเอกสารโดยบิลขายหรือสำเนาใบกำกับภาษีขายเรียงตามเลขที่  บิลซื้อหรือต้นฉบับใบกำกับภาษีซื้อเรียงตามวันที่  จากน้อยไปมากหรือจากมากไปน้อยได้หมด  โดยปกติผมจะจัดเรียงจากน้อยไปมาก
          การออกเลขที่คุมเอกสาร (บิลซื้อ)  โดยเริ่มจาก 1 เขียนลงที่เอกสารมุมบนขวามือของเอกสาร  รันไปเรื่อยๆจนครบ  กรณีมีบิลซื้อต่างเดือน  สมมุติเราจะป้อนข้อมูลเดือนตุลาคม  แต่มีบิลซื้อเดือนมิถุนายน 1 ใบ  ให้ใช้วันที่ 1 ของเดือนตุลาคมนะครับ