เอ็นพีเอการบัญชี

การทำบัญชี ขั้นตอนที่2


ภาษีซื้อต้องห้ามไม่ให้นำมาหักออกจากภาษีขายหรือขอคืนภาษีซื้อ

          การทำบัญชี ขั้นตอนที่2  การตรวจสอบใบกำกับภาษีซื้อต้องห้ามไม่ให้นำมาหักออกจากภาษีขายหรือขอคืนภาษีซื้อ ที่เจอกันบ่อยๆใช้กันบ่อยๆมีอะไรบ้าง
1. ภาษีซื้อที่ไม่เกี่ยวข้องกับกิจการ 
2. ภาษีซื้อค่าอาหารเครื่องดื่ม  ค่าที่พัก
3. ภาษีซื้อตามใบกำกับภาษีอย่างย่อ 
4. ภาษีซื้อที่เกี่ยวกับรถเก๋งหรือรถยนต์นั่งส่วนบุคคล
5. ภาษีซื้อที่เกิน 6 เดือน
6. ภาษีซื้อกระเช้าของขวัญเนื่องในเทศกาล

เพิ่มเติม