เอ็นพีเอการบัญชี

การจ่ายเงินให้บุคคลภายนอก


กรณีไม่ใช่นิติบุคคล

     ตัวอย่างกรณีศึกษา  การจ่ายเงินค่าสินค้า/ค่าบริการให้กับบุคคลภายนอกที่ไม่ใช่นิติบุคคล  องค์ประกอบครบถ้วนดังภาพถือเป็นค่าใช้จ่ายที่ลงบัญชีได้
1. บิลทั่วไป
2. สำเนาบัตรประชาชน (ถ้ามี)
3. Pay-in Slip
     ควรหลีกเลี่ยงชำระเป็นเงินสดนะครับ  เพื่อนำ Pay-in Slip ที่เป็นหลักฐานสำคัญในการซื้อขายนำมาลงบัญชี     
     กรณีผู้ขายหรือผู้ให้บริการไม่ให้ความร่วมมือ  ผู้ประกอบการควรเลือก Supplier เจ้าใหม่เลยครับ 
     ปัญหาทุกอย่างมีทางแก้  อยู่ที่คุณจะเลือกแก้ปัญหาแบบไหน