เอ็นพีเอการบัญชี

กระจายลมกระจายธาตุ


คำสอนพ่อปู่โพมินข่อง

     วิธีตั้งกองลมกระจายลมกระจายธาตุ

     ลมเข้าช้าๆๆๆให้กองลมเข้าเต็มภายใน ทะลุอวัยวะน้อยใหญ่ ให้เต็มไปทั่วภายใน กลั้นลมไว้ 5-7วินาที ลมออกให้ออกช้าๆให้ไหลผ่านอวัยวะน้อยใหญ่ภายในออกจนหมดสิ้น แล้วเริ่มใหม่แบบนี้จนสติกำหนดชัดที่กองลมเข้าและออก

     จากนั้นให้กองลมที่เข้าไปทะลุอวัยวะน้อยใหญ่แล้ว ลมที่เข้าให้หาที่รวมของกองลมภายในกาย  จุดใดจุดหนึ่ง  กลั้นไว้แบบเดิม ชายให้ออกซ้าย หญิงให้ออกขวา  ให้ลมที่กลั้นไว้ในจุดรวมของกองลม    ไหลออกทางปลายนิ้วเท้าของตนเอง ทางซ้ายหรือขวาที่บอกไว้แล้ว  

     สติหากมีกำลังจะสัมผัสถึงลมที่ไหลผ่านออกไปทางนิ้วเท้า  วิ่งออกจากอวัยวะน้อยใหญ่ออกไปทางที่กำหนด จะรู้สึกสัมผัสของแต่ละคนต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับสติที่ทำการลงไป ว่าสตินั้นๆของใครจะเกิดความชัดกว่ากัน  สติเป็นอินทรีย์ก็จะสัมผัสถึงกองลมได้ชัดมากขึ้น นี่คือการกระจายลมกระจายธาตุ และปรับธาตุในคัมภีร์ทองคำของข้า

     เมื่อช่ำชองดีแล้ว ธาตุจะบริสุทธิ์สามารถทำให้จิตเกิดอภิญญาได้ ขึ้นอยู่ว่าใครจะมีวาสนาบารมีในทางใดทางหนึ่ง การฟอกธาตุนี้ เราใช้ทำประจำทุกวัน ร่างกายเราแม้จะเป็นอัมพฤต แต่เราอยู่ได้ด้วยวิชานี้  อย่ามองข้ามของที่เล็ก แม้เพียงละเลยก็ไม่สามารถเดินทางอานาปานสติได้  การเพ่งลมในกายคือการรู้กายในกาย  จิตตัวรู้ไม่ไปไหนวิ่งแล่นในกายเรานี้  ย่อมถึงอริยมรรคมีองค์แปดได้ในไม่ช้า

     คำสอนพ่อปู่โพมินข่อง  นำไปปฏิบัติกันนะครับ  ก่อนฝึกวิชานี้จุดธูปบอกกล่าวพ่อปู่ก่อนนะครับ