เอ็นพีเอการบัญชี

อื่นๆ


1.แจ้งเป็นผู้ทำบัญชี สภาวิชาชีพบัญชี
2.แจ้งเป็นผู้ทำบัญชี กรมพัฒนาธุรกิจ

กรมสรรพากร
1.สมัครยื่นแบบภาษี ภ.อ.01
2.ตรวจสอบผลการสมัคร
3.ดาวน์โหลดโปรแกรมยื่นแบบ
4.ยื่นแบบออนไลน์ ภงด.1 3 53 50 51 ภพ.30

5.แบบพิมพ์ต่างๆ
6.ตรวจสอบผลการยื่นแบบและชำระภาษี
7.พิมพ์ใบเสร็จรับเงิน
8.เพิ่ม/ลด ประเภทแบบที่ยื่นผ่านอินเทอร์เน็ต
9.ตัวอย่างการคำนวณเบี้ยปรับเงินเพิ่ม
10.สร้างรายจ่ายเท็จ เช่น รายจ่ายค่าขนส่ง  ค่านายหน้า  ค่าที่ปรึกษา  ค่าจ้างทำของ
11.รายจ่ายต้องห้าม มาตรา 65 ตรี
12.ค่าใช้จ่ายเป็นการเหมา

13.กฎหมายออกใหม่
14.รายชื่อผู้ประกอบการ VAT
15.ตรวจสอบสิทธิผู้ประกอบการบัญชีชุดเดียว
16.สอบถามปัญหา/ร้องเรียน
17.โปรแกรมบัญชี ฟรี

กรมพัฒนาธุรกิจ
1.สมัครยื่นงบการเงิน
2.ตรวจสอบผลการสมัคร
3.ยื่นงบการเงินออนไลน์
4.ตารางอัตราค่าปรับ

5.แบบพิมพ์ต่างๆ
6.จองชื่อ
7.คัดหนังสือรับรอง
8.ตรวจค้นข้อมูล
9.จดทะเบียนธุรกิจ

ประกันสังคม
1.แบบฟอร์มขอรับประโยชน์ทดแทน
2.แบบฟอร์มของกองทุนประกันสังคม
3.แบบฟอร์มของกองทุนเงินทดแทน
4.แบบฟอร์มที่ต้องใช้กรณีว่างงาน
5.สิทธิประโยชน์

เสียงธรรม หลวงตามหาบัว
เสียงธรรม พระอาจารย์สุชาติ
ช่อง3 ออนไลน์
ช่อง8 ออนไลน์

Workpoint ออนไลน์
จส.100
บอกบุญ

โทรสอบถาม คุณนพดล 02 4295458 มือถือ 0865211044 ไลน์ 0865211044 จันทร์-ศุกร์  8.30-17.00 น.