เอ็นพีเอการบัญชี

ราคาค่าสอบบัญชี
    ราคาค่าสอบบัญชีเฉพาะลูกค้าที่ให้ลงบัญชีทุกเดือน  และสมาชิกของเอ็นพีเอการบัญชีเท่านั้น  ไม่รับงานภายนอกครับ

งบเปล่า                                      5,000.00
รายได้ไม่เกิน 1 ล้านบาท              6,000.00
รายได้  1-5 ล้านบาท                   7,000.00
รายได้  5-10 ล้านบาท                 8,000.00
รายได้  10-15 ล้านบาท               9,000.00
รายได้  15-20 ล้านบาท             10,000.00
รายได้  20-25 ล้านบาท             11,000.00
รายได้  25-30 ล้านบาท             12,000.00
รายได้  30-35 ล้านบาท             13,000.00
รายได้  35-40 ล้านบาท             14,000.00
รายได้  40-45 ล้านบาท             15,000.00
รายได้  45-50 ล้านบาท             16,000.00
รายได้  50-55 ล้านบาท             17,000.00
รายได้  55-60 ล้านบาท             18,000.00
รายได้  60-65 ล้านบาท             19,000.00
รายได้  65-70 ล้านบาท             20,000.00
รายได้  70-75 ล้านบาท             21,000.00
รายได้  75-80 ล้านบาท             22,000.00
รายได้  80-85 ล้านบาท             23,000.00
รายได้  85-90 ล้านบาท             24,000.00
รายได้  90-95 ล้านบาท             25,000.00
รายได้  95-100 ล้านบาท           26,000.00
รายได้  100-150 ล้านบาท         27,000.00
รายได้  150-200 ล้านบาท         28,000.00
รายได้  200-250 ล้านบาท         29,000.00
รายได้  250-300 ล้านบาท         30,000.00
เกินจากนี้ไม่รับครับ

โทรสอบถาม คุณนพดล 02 4295458 มือถือ 086 5211044  จันทร์-ศุกร์  8.30-17.00 น.