เอ็นพีเอการบัญชี

อุบายการภาวนา


อุบายการภาวนา

“อุบายทำให้จิตใจนิ่งสงบ”

ถาม : เวลาที่นั่งสมาธิผมพยายามหาอุบายมาทำให้จิตใจนิ่งสงบ ด้วยการนับคำบริกรรมพุทโธ ยกตัวอย่างเช่น พุทโธ ๑ พุทโธ ๒ ไปเรื่อยๆในใจจนถึงพุทโธ ๑๐๐ แล้วกลับมานับ ๑ ใหม่ เพราะผมมีความรู้สึกว่าคำบริกรรมพุทโธสองพยางค์มันสั้นไป พอภาวนาไปได้สักพักแล้วจิตมันฟุ้ง จึงต้องหางานให้จิตโดยกำหนดนับคำบริกรรม คำถาม การที่ผมหางานให้จิตทำโดยการนับคำบริกรรมพุทโธในใจเวลาที่นั่งสมาธิ สิ่งที่ผมทำถูกต้องไหมครับ พระอาจารย์ได้โปรดชี้แนะด้วยครับ

พระอาจารย์ : ถ้าใจเราฟุ้ง ถ้าเราอยู่กับพุทโธคำเดียวไม่ได้ เราก็ต้องให้มันยาวๆ ออกไป พุทโธ ๑ พุทโธ ๒ มันจะได้ไม่เลื่อนลอย บางทีอยู่กับพุทโธคำเดียวมันจะไปเผลอไปคิดเรื่องต่างๆ ได้ ก็บังคับให้มันอยู่กับเรื่องที่มันยาวหน่อย บางทีพุทโธ ๑ พุทโธ ๒ ไป อันนี้ก็ทำถูกแล้วเวลาใจมันฟุ้ง แต่เมื่อมันหายฟุ้งแล้ว เราก็ควรจะลดลงมาเหลือพุทโธคำเดียว หรือไม่เช่นนั้นก็ดูลมหายใจไปอย่างเดียว เพราะมันจะได้สงบมากขึ้น ถ้ายังยาวอยู่จิตมันต้องคิดอยู่คิดยาว มันก็จะไม่สงบ ฉะนั้น ต้องลดให้เหลือพุทโธคำเดียว หรือไม่เช่นนั้นก็ให้หยุดพุทโธ แล้วดูลมหายใจเข้าออกอย่างเดียวไป แล้วเดี๋ยวจิตก็จะรวมเข้าสู่ความสงบได้

ธรรมะบนเขา
วันที่ ๑๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑

#พระจุลนายก พระอาจารย์สุชาติ อภิชาโต
 วัดญาณสังวรารามฯ จังหวัดชลบุรี