เอ็นพีเอการบัญชี

ควบคุมปากไม่ได้ควบคุมใจอย่างไร


ควบคุมปากไม่ได้ควบคุมใจอย่างไร

ก่อนที่จะพูดอะไร ให้ถามตัวเองว่า ที่จะพูดนี้จำเป็นหรือเปล่า
ถ้าไม่จำเป็นก็อย่าพูด นี่เป็นขั้นต้นของการอบรมใจ
เพราะถ้าเราควบคุมปากตัวเองไมได้ เราจะควบคุมใจได้อย่างไร 

#แก็งค์ลูกหมีร่วมเผยแพร่ธรรมทาน
ท่านพ่อเฟื่อง โชติโก