เอ็นพีเอการบัญชี

Make-ค่าใช้จ่าย


แก้ไขเอกสารที่ต้องใช้ประกอบการลงบัญชีเพื่อให้ผิดความเป็นจริง

          ผู้ประกอบการที่ชอบ Make ค่าใช้จ่ายขึ้นเอง เช่น ค่าแรง ค่าขนส่ง ค่านายหน้า ค่าที่ปรึกษา ค่าจ้างทำของ เพื่อให้มีกำไรสุทธิน้อยลงหรือเสียภาษีน้อยลงหรือไม่ต้องเสียภาษีหรือมีการขอคืนภาษี ระวังให้ดีจะโดนยึดทรัพย์ก่อนติดคุก กรมสรรพากรเคยแถลงข่าวใว้ว่า  ได้ตรวจสอบพบว่ามีการหลีกเลี่ยงภาษีหรือฉ้อโกงภาษี โดยผู้ประกอบการสร้างรายจ่ายเท็จโดยวิธีการสร้างหลักฐานว่ามีการจ่ายค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้แก่บุคคลอื่น