เอ็นพีเอการบัญชี
Placeholder

ทหารพระเจ้าตาก นักรบโบราณ

ค่ายที่มีทหารอาคมเรืองพระเวทย์

Placeholder

ใกล้สิ้นปีแล้วนะครับ

อย่าลืมนับสต็อกกันนะครับ

Placeholder

ค่าทำบัญชีราคาถูก

เก็บตามจริงซึ่งต่างจากสำนักงานบัญชีทั่วไป

Placeholder

รายละเอียดวัตถุประสงค์

ไม่ควรใช้ชื่อนิติบุคคลเดียวกันทำธุรกิจต่างประเภทกัน

Placeholder

ไม่จัดทำบัญชีคุมสินค้า

ปรับ 10,000 และปรับรายวันอีก 500 จนกว่าจะถูกต้อง

Placeholder

ส่งบิลซื้อบิลขายแต่ลืมส่งบิลค่าใช้จ่าย

ถึงแม้จะส่งตอนสิ้นปีทีเดียว

Placeholder

ลูกเล่นสำนักงานบัญชี

ส่งอะไรมาลงให้หมดรวมทั้งบิลที่ลงบัญชีไม่ได้

Prev 1 2 4 5 6 Next ...