เอ็นพีเอการบัญชี

ขอคืนภาษี


พืชผลทางการเกษตร การขายสัตว์ทั้งที่มีชีวิตหรือไม่มีชีวิต ปุ๋ย ยา ตำราเรียน

     มีคำถามมากมายที่ถามว่าหากต้องการเข้าระบบภาษีมูลค่าเพิ่มทำได้หรือเปล่า เพราะต้องการขอคืนภาษีที่ซื้อมา ทำได้ครับไม่ผิดกฎหมายแต่การขอคืนภาษีนั้นมันไม่ง่ายอย่างที่คุณเข้าใจนะครับ สรรพากรจะตรวจสอบการลงบัญชีสินทรัพย์ ทรัพย์สิน หนี้สิน รายได้ ค่าใช้จ่าย และต้นทุน ย้อนหลังไม่เกิน 3 ปี จนกว่าจะเป็นที่พอใจ ถึงจะคืนเงินให้คุณ
     กว่าจะถึงตรงนั้น คุณต้องเดินทางเข้าจี้แจงสรรพากรไม่รู้กี่ครั้งต่อกี่ครั้งสิ้นเปลืองเวลาสิ้นเปลืองค่าใช้จ่าย จนไม่มีเวลาทำมาหากิน ไปคิดดูให้ดีนะครับว่าคุ้มหรือเปล่า