เอ็นพีเอการบัญชี

เอกสารที่ต้องจัดส่ง


เอกสารที่ลงบัญชีไม่ได้ไม่ต้องส่งมา

     เอกสารที่ต้องจัดส่งให้สนง.บัญชี
1
.สำเนาใบกำกับภาษีขาย  เรียงตามเลขที่
2.ต้นฉบับใบกำกับภาษีซื้อ  เรียงตามวันที่ 
3.บิลค่าใช้จ่ายทั่วไป  เรียงตามวันที่
4.ใบวางบิล  ใบแจ้งหนี้  ใบส่งของ  ใบส่งสินค้า  ใบเสนอราคา  บิลที่ไม่มีชื่อที่อยู่เลขประจำตัวผู้เสียภาษีผู้ซื้อหรือผู้ขายไม่ต้องส่งมา  เอกสารที่จัดส่งไม่ควรเกินวันที่ 10 ของเดือนถัดไป