เอ็นพีเอการบัญชี

งบเปล่าที่ไม่เคลื่อนไหว


มีค่าใช้จ่ายอะไรบ้าง

          กรณีปิดงบเปล่าที่ไม่เคลื่อนไหวมีค่าใช้จ่ายอะไรบ้าง  ค่าทำบัญชีจะมี 2 เดือน  คือเดือนแรกตั้งยอดยกมาจากปีที่แล้วหรือเดือนที่จดจัดตั้ง  เดือนสุดท้ายปรับปรุงรายการบัญชีทั่วไป  ค่าสอบบัญชี 5,000 บาท  กรณีเลยกำหนดยื่นภงด.50  มีเก็บค่าบริการจัดทำภงด.50  500 บาท  รวมเบ็ดเสร็จปีละ  7,500

          กรณีตั้งยอดยกมาจากปีที่แล้วและมีสินทรัพย์ถาวรจะต้องคำนวณค่าเสื่อมราคาลงเป็นรายเดือน  คิดค่าทำบัญชีตามปกติคือเดือนละ 1,000 บาท  กรณีนี้ลูกค้าอาจต่อรองสามารถลดลงได้  ทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่ที่ดุลยพินิจของสาขานะครับ