เอ็นพีเอการบัญชี

งบการเงินมีเงินฝากธนาคาร


ต้อง Control ให้ Balance กับรายได้และค่าใช้จ่าย

     งบการเงินมีเงินฝากธนาคาร  ต้อง  Control ให้ Balance กับรายได้และค่าใช้จ่าย เช่นกรณีบริษัทมีรายได้ 1,000,000 บาท มีเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร 1,000,000 บาท   มีเงินออกจากบัญชี 500,000 บาท เป็นค่าสินค้าซื้อมาเพื่อขาย 400,000 บาท เงินเดือนกรรมการ 100,000 บาท  คงเหลือในบัญชีเงินฝาก 500,000 บาท ก็คือกำไรของบริษัท
     แต่งบการเงินกำไร 200,000 บาท ซึ่งมีค่าใช้จ่าย (โบนัสและค่าคอม) ที่ไม่มีการจ่ายจริงโผล่ขึ้นมาเพื่อให้กำไรลดลงโดยตั้งเป็นค่าใช้จ่ายค้างจ่ายไว้  ปกติบริษัทจ่ายเงินเดือนทุกวันที่ 30 ของเดือนผ่านธนาคารมาตลอด 
     กรณีศึกษาสำหรับลูกค้ารายนี้ที่ต้องการให้งบการเงินแสดงบัญชีเงินฝากธนาคารก็ควรหลีกเลี่ยงการแต่งงบด้วยนะครับ  Statement     มันฟ้อง