เอ็นพีเอการบัญชี

ค่าใช้จ่ายเกินจริง


เป็นค่าใช้จ่ายที่ไม่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน

     ค่าใช้จ่ายเกินจริงเป็นค่าใช้จ่ายที่ไม่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานหรือเป็นค่าใช้จ่ายส่วนตัวหรือ Make ขึ้นมา  ลงบัญชีไม่ได้นะครับ
     ตัวอย่างที่1.  ผู้ประกอบการนำบิลค่าล้างแอร์ให้ลงบัญชี  ลงบัญชีได้ครับแต่ผู้ประกอบการต้องมีสินทรัพย์ (แอร์)  ถ้าไม่มีก็ลงไม่ได้ครับ
     ตัวอย่างที่2.  ผู้ประกอบการนำบิลเปลี่ยนยางรถยนต์และนำบิลค่าซ่อมรถยนต์ให้ลงบัญชี  ลงบัญชีได้ครับแต่ผู้ประกอบการต้องมีสินทรัพย์ (ยานพาหนะ ระบุกท.รถ) ถ้าไม่มีก็ลงไม่ได้ครับ
     ตัวอย่างที่3.  ผู้ประกอบการให้ลงค่าคอมมิชชั่นให้กับตนเอง {(เจ้าของกิจการ/กรรมการผู้จัดการ) ที่มีอำนาจเซ็นต์ชื่อประทับตรา)}  ความเห็นส่วนตัวมันแปลกๆครับไม่ Make sense  ถ้าเป็นกรรมการที่ไม่มีอำนาจเซ็นต์ชื่อประทับตราก็ลงได้ครับ 
     ตัวอย่างที่4.  ผู้ประกอบการจ่ายค่ายามรักษาความปลอดภัย/ค่าแม่บ้านทำความสะอาดเป็นรายเดือน  ลงบัญชีได้ครับแต่คุณทำธุรกิจเขียนโปรแกรมอยู่ในห้องนอนหรือห้องนั่งเล่นที่บ้านของคุณเอง  มันจำเป็นมากหรือครับที่ต้องมียาม (บิดา) มีแม่บ้าน (มารดา)  ลงบัญชีให้คุณก็ฉลาดน้อยกว่าคุณแล้วล่ะครับ
     ตัวอย่างมีมากมายวันนี้ขอเล่าแค่นี้ก่อน นักบัญชีควรพิจารณาให้รอบคอบก่อนลงบัญชีนะครับ