เอ็นพีเอการบัญชี

ลักไก่ ค่าอาหารเครื่องดื่มค่าที่พัก


ผู้ประกอบการ "ลักไก่" นำค่าอาหารเครื่องดื่มค่าที่พักมาลงบัญชี

     ลูกค้ารายหนึ่งนำเอกสารมาให้ลงบัญชีโดยมีบิลค่าอาหารเครื่องดื่มค่าที่พัก ซึ่งหัวบิลออกที่อยู่ จ .เชียงใหม่ แนบมาด้วย ผมไล่ดูใบกำกับภาษีขายย้อนหลังไปอีก 2 เดือนส่วนใหญ่ขายของอยู่แต่ในกรุงเทพ ผมจึงแจ้งลูกค้าว่าค่าอาหารเครื่องดื่มค่าทีพักลงบัญชีไม่ได้ คุณไม่มีลูกค้าอยู่ จ.เชียงใหม่แล้วคุณเลี้ยงใครครับ ลูกค้านิ่งเงียบสักครู่ แล้วพูดออกมาเสียงอ่อยๆว่าไปเที่ยวกันมาครับ อิอิอิอิอิอิ   

     ช่วงใกล้ปีใหม่หรือช่วงเทศกาลต่างๆ ผู้ประกอบการส่วนมาก "ลักไก่" นำค่าอาหารเครื่องดื่มค่าที่พักมาให้ลงบัญชี แล้วบอกว่าเลี้ยงลูกค้าเลี้ยงพนักงาน เรามาทำความเข้าใจกันเลยนะครับว่าลงบัญชีไม่ได้