เอ็นพีเอการบัญชี

การส่งเอกสาร


ส่งด้วยตนเองหรือใช้บริการแก๊ปไบค์

     การส่งเอกสารมี 3 วิธี
     วิธีที่ 1 ส่งด้วยตนเอง  ลูกค้าที่สะดวกเดินทางมาส่งเอกสารด้วยตนเอง  ลูกค้าจะได้รับเอกสารคืนทุกเดือน 
     วิธีที่ 2 ใช้บริการแก๊บไบค์  https://www.grab.com  ลูกค้าจะได้รับเอกสารคืนทุกเดือนเช่นเดียวกัน ซึ่งลูกค้าต้องแจ้งทางแก๊บไบค์ด้วยว่าขอรับเอกสารคืน
     วิธีที่ 3 ใช้บริการไปรษณีย์ไทย หรือ Kerry Express วิธีนี้ลูกค้าจะไม่ได้รับเอกสารคืนนะครับ

     ไกลแค่ไหนไม่ใช่ปัญหา