เอ็นพีเอการบัญชี

กด Like กด Share


การสร้าง Connection

     กด Like กด Share สร้าง Connection  แบบง่ายๆอย่ามองข้าม 
     การทำธุรกิจอะไรก็ตามจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องสร้างสื่อโฆษณาเพื่อเผยแพร่ออกไปให้กว้างไกลและมีผลตอบรับที่ดีให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ 
     กรณีใช้ FaceBook  สร้าง  Page  ก็ต้องเชิญเพื่อนๆใน FaceBook ของเรา  มาช่วยกัน Like มาช่วยกัน Share  ยิ่ง Like กันมาก Share กันมาก สื่อโฆษณาก็จะกระจายออกไป "ทุกทิศ"  "ทุกทาง"  "ทุกกลุ่มคน"
     หากเราไม่เคยกด Like ไม่เคยกด Share ให้กับเพื่อนๆของเราแล้ว  จะมีใครมากด Like กด Share ให้เรา