เอ็นพีเอการบัญชี

อื่นๆ


1.แจ้งเป็นผู้ทำบัญชี สภาวิชาชีพบัญชี
2.แจ้งเป็นผู้ทำบัญชี กรมพัฒนาธุรกิจ
3.แจ้งทำบัญชี

กรมสรรพากร
1.สมัครยื่นแบบภาษี ภ.อ.01
2.ตรวจสอบผลการสมัคร
3.ดาวน์โหลดโปรแกรมยื่นแบบ
4.ยื่นแบบออนไลน์ ภงด.1 3 53 50 51 ภพ.30

5.แบบพิมพ์ต่างๆ
6.ตรวจสอบผลการยื่นแบบและชำระภาษี
7.พิมพ์ใบเสร็จรับเงิน
8.เพิ่ม/ลด ประเภทแบบที่ยื่นผ่านอินเทอร์เน็ต
9.ตัวอย่างการคำนวณเบี้ยปรับเงินเพิ่ม
10.สร้างรายจ่ายเท็จ เช่น รายจ่ายค่าขนส่ง  ค่านายหน้า  ค่าที่ปรึกษา  ค่าจ้างทำของ
11.รายจ่ายต้องห้าม มาตรา 65 ตรี
12.ค่าใช้จ่ายเป็นการเหมา

13.กฎหมายออกใหม่
14.รายชื่อผู้ประกอบการ VAT
15.ตรวจสอบสิทธิผู้ประกอบการบัญชีชุดเดียว
16.สอบถามปัญหา/ร้องเรียน
17.โปรแกรมบัญชี ฟรี

กรมพัฒนาธุรกิจ
1.สมัครยื่นงบการเงิน
2.ตรวจสอบผลการสมัคร
3.ยื่นงบการเงินออนไลน์
4.ตารางอัตราค่าปรับ

5.แบบพิมพ์ต่างๆ
6.จองชื่อ
7.คัดหนังสือรับรอง
8.ตรวจค้นข้อมูลนิติบุคคล
9.จดทะเบียนธุรกิจ
10.ยื่นงบการเงิน/แก้ไขข้อบกพร่อง

ประกันสังคม
1.แบบฟอร์มขอรับประโยชน์ทดแทน
2.แบบฟอร์มของกองทุนประกันสังคม
3.แบบฟอร์มของกองทุนเงินทดแทน
4.แบบฟอร์มที่ต้องใช้กรณีว่างงาน
5.สิทธิประโยชน์

เสียงธรรม หลวงตามหาบัว
เสียงธรรม พระอาจารย์สุชาติ
ช่อง3 ออนไลน์
ช่อง8 ออนไลน์

Workpoint ออนไลน์
จส.100
บอกบุญ

โทรสอบถาม คุณนพดล 02 4295458 มือถือ 0865211044 ไลน์ 0865211044 จันทร์-ศุกร์  8.30-17.00 น.