ประโยชน์ของทรัพย์สิน ถือเป็นการให้บริการหรือเปล่าครับ

รายละเอียด

ประโยชน์ของทรัพย์สินที่มีไว้ในการประกอบกิจการของตนเอง ซึ่งเป็นกิจการที่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม ถือเป็นการให้บริการหรือเปล่าครับ

โดย : สาขาลำปาง อีเมลล์ : yuttana_pengpukdee@hotmail.com เมื่อ : 21 กุมภาพันธ์ 2555   49.237.243.204 [Edit] [Delete] [Home]

ความคิดเห็นที่ 1

          ถ้าคุณนำไปใช้บริการไม่ว่าโดยตนเองหรือบุคคลอื่น ถือเป็นการให้บริการ ตามมาตรา 77/1(10) แห่งประมวลรัษฎากร

โดย : npa อีเมลล์ : npa-account@hotmail.com เมื่อ : 21 กุมภาพันธ์ 2555 [Edit] [Delete] [Home]

ประโยชน์ของทรัพย์สิน ถือเป็นการให้บริการหรือเปล่าครับ
ร่วมตอบคำถาม
รายละเอียด
ชื่อผู้ตอบ
อีเมลล์
รหัสผ่าน