การบันทึกบัญชีเช่าซื้อรถ การบันทึกบัญชีขายทรัพย์สิน การบันทึกบัญชีจำหน่ายทรัพย์สิน

รายละเอียด
บันทึกบัญชีอย่างไรค่ะ
โดย : นิ่ม อีเมลล์ : p.lerdplapa@hotmail.com เมื่อ : 18 มีนาคม 2553   [Edit] [Delete] [Home]

ความคิดเห็นที่ 1

การบันทึกบัญชีเช่าซื้อรถ

               สมมุติซื้อรถกระบะราคาเงินสด  531,775.70  บาท  VAT  37,224.30  รวม  569,000  บาท  เงินดาวน์  80,373.83  บาท  VAT  5,626.17  รวม  86,000  บาท  รวมค่าเช่าซื้อ  576,000  โดยผ่อนชำระเดือนละ  8,971.96  VAT  628.04  รวม  9,600  บาท  60  งวด  ดอกเบี้ยจ่าย  93,000  บาท

 

 

การบันทึกยานพาหนะ      

เดบิต ยานพาหนะ (ราคาเงินสด)

531,775.70
 
เดบิต ดอกเบี้ยรอตัดบัญชี
86,915.73
 
เดบิต ภาษีซื้อ
5,626.17
 
     เครดิต เจ้าหนี้ฯ (ราคาเช่าซื้อทั้งสิ้น X 100 / 107)  
538,317.60
     เครดิต เงินสด  
86,000.00
     

การบันทึกชำระค่างวด

   
เดบิต เจ้าหนี้ฯ
8,971.96
 
เดบิต ภาษีซื้อ
628.04
 
เดบิต ดอกเบี้ย
1,550.00
 
     เครดิต เงินสด / ธนาคาร
 
9,600.00
     เครดิต ดอกเบี้ยรอตัดบัญชี  
1,550.00
     

               ต่อมาขายรถกระบะราคาเงินสด  300,000 บาท  VAT  21,000  รวม  321,000  บาท  ค่าเสื่อมราคาสะสม  106,355.14  

 

     
เดบิต เงินสด
321,000.00
 
เดบิต ค่าเสื่อมราคาสะสม
106,355.14
 
เดบิต ขาดทุนจากการขายรถกระบะ / ขาดทุนจากการจำหน่ายทรัพย์สิน
125,420.56
 
     เครดิต ยานพาหนะ
 
531,775.70
     เครดิต ภาษีขาย
 
21,000.00
โดย : npa-account อีเมลล์ : npa-account@hotmail.com เมื่อ : 26 มีนาคม 2553 [Edit] [Delete] [Home]

การบันทึกบัญชีเช่าซื้อรถ การบันทึกบัญชีขายทรัพย์สิน การบันทึกบัญชีจำหน่ายทรัพย์สิน
ร่วมตอบคำถาม
รายละเอียด
ชื่อผู้ตอบ
อีเมลล์
รหัสผ่าน